top of page

kan de bank zomaar beslag leggen op mijn loon

Bijgewerkt op: 21 jun.
Nee, de bank kan niet zomaar beslag leggen op je loon. Er zijn strikte regels en procedures die moeten worden gevolgd voordat een bank beslag kan leggen op je loon.

In België kan een bank alleen beslag leggen op je loon nadat ze een gerechtelijk bevel hebben verkregen van de rechtbank. Dit betekent dat de bank eerst een juridische procedure moet starten en de zaak moet voorleggen aan de rechtbank voordat ze een beslagbevel kunnen verkrijgen.Om deze ganse procedure in te korten zal de bank echter bij het toestaan van een lening u verplichten een afstand van loon ,  een zogenaamde formule van loonbeslag,  te ondertekenen bij het toekennen van het krediet.   In zo'n geval kan de bank in België simpel weg contact nemen met uw werkgever en deze werkgever is dan verplicht onmiddellijk het daartoe voorziene gedeelte van uw loon in te houden en aan de kredietgever te storten.  Als je niet aan je financiële verplichtingen hebt voldaan en de bank een beslagbevel heeft verkregen, kan de bank een deel van je loon inhouden om je openstaande schulden af te lossen. Dit heet loonbeslag.
Het is belangrijk om te weten dat er een beslagvrije voet is, wat betekent dat er een minimumbedrag van je loon moet worden vrijgehouden voor je basisbehoeften, zoals huur, voedsel en kleding. Dit bedrag wordt vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals of je kinderen hebt en of je alleenstaand bent of samenwoont.

Als je loon wordt ingehouden vanwege een beslag, is het belangrijk om contact op te nemen met de bank en te proberen een regeling te treffen om je openstaande schulden af te betalen.

286 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page