top of page

hergroepering kredieten bij cofidis via uw makelaar

Bijgewerkt op: 6 jun.
Stappen voor Hergroepering van Leningen:

 1. Analyse van Uw Financiële Situatie:

 • Uw makelaar zal eerst uw huidige financiële situatie analyseren, inclusief al uw bestaande leningen en uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.

 • Dit helpt om te bepalen of hergroepering voordelig voor u is en of het haalbaar is.

 1. Advies op Maat:

 • Op basis van de analyse zal uw makelaar u adviseren over de beste opties voor hergroepering van uw leningen. Dit kan een hergroepering bij Cofidis of een andere kredietgever zijn.

 1. Aanvraag en Documentatie:


 • Uw makelaar helpt u bij het indienen van de aanvraag bij Cofidis, inclusief het verzamelen van alle benodigde documenten zoals loonfiches, huidige leningsovereenkomsten en eventueel andere relevante informatie.

 1. Beoordeling door Cofidis:

 • Cofidis zal uw aanvraag beoordelen. Ze kijken naar uw kredietwaardigheid, de hoogte van de bestaande schulden en uw terugbetalingscapaciteit.

 • Bij een positieve beoordeling stelt Cofidis een nieuwe leningsovereenkomst op waarin alle bestaande leningen worden samengevoegd.

 1. Nieuwe Overeenkomst en Terugbetaling:

 • Bij goedkeuring ondertekent u de nieuwe leningsovereenkomst en worden de bestaande leningen afgelost.

 • U betaalt voortaan één maandelijkse aflossing aan Cofidis, wat meestal resulteert in een lager maandbedrag dan de som van de eerdere aflossingen.


Voorwaarden en Overwegingen:

Het hergroeperen van leningen kan financiële verlichting bieden door lagere maandelijkse aflossingen en een beter overzicht van uw schulden. Het is echter belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en alle opties te overwegen voordat u een beslissing neemt. Uw makelaar speelt hierbij een essentiële rol door u te begeleiden en te adviseren gedurende het hele proces

 114 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page